ข้อตกลงและเงื่อนไข


ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. เว็บไซต์ www.klandth.com (เค-แลนด์ทีเฮทดอทคอม)  นำเสนอสินค้าให้กับท่าน ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ หากท่านยืนยันว่าท่านเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขหรือโปรโมชั่นบางส่วนในการใช้งานได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้ KLAND ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นประจำ 

2.  เพื่อท่านจะได้ทราบถึงการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ จาก KLAND ตลอดเวลา   ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆของ KLAND   และเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจาก KLAND  โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือทำการปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอในการซื้อสินค้าและรับข่าวสารโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ  ท่านมีหน้าที่ในการเก็บรักษาบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ โดนสามารถขอรีเซ็ทรหัสผ่านได้ตามที่เว็ปไซต์กำหนดจากทางอีเมล หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านหรืออีเมลในการเข้าใช้งานหรือบัญชีของท่านได้  KLAND จะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือที่เกิดจากการลืมบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานของท่าน

3. KLAND จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้ใดๆที่ท่าน หรือผู้ใช้อื่นๆ หรือบุคคลที่สามได้แสดงไว้หรือส่งผ่านบริการ  ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้และผลของการแสดงข้อมูลหรือการเผยแพร่ของท่าน  และท่านยอมรับว่า KLAND เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอการแสดงข้อมูลของท่านและเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน   ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านอาจจะนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม หรืออาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆของท่าน และท่านยอมรับว่า KLAND ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น  KLAND ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้กระทำขึ้น

4. เนื่องจาก เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ BOY LONDON, CHARM’S, O!Oi, FREIKNOCK, BOWLLER, SAKUN และอื่นๆ อย่างถูกต้อง ตามกฏหมาย  ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับ KLAND รวมถึงซอฟแวร์, ภาพ, ข้อความ, กราฟิก, โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ภาพ, เสียง, วิดีโอ, เพลง, และข้อมูลของท่าน และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ KLAND  เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ทั้งนี้ไม่มีข้อตกลงใดๆ ที่จะทำให้ท่านได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น   และท่านตกลงที่จะไม่ขาย , ให้สิทธิ์, เช่า, แก้ไข, แจกจ่าย, คัดลอก, ทำซ้ำ, โยกย้าย ทั้งใน ONLINE และ OFFLINE เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด
***ไม่อนุญาติให้นำรูปภาพภายในเว็บไปเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะเว็ปหรือ social media ต่างๆที่ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

5. KLAND ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก อย่างไรก็ตาม  KLAND ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถที่จะล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของ KLAND  หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบุคคลที่สามกระทำการดังกล่าวได้  ทั้งนี้ KLAND จะทำให้ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ปล. ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อเราที่ ร้าน KLAND Siam Square One ชั้น 3 ฝั่ง Winter หรือโทร 081-409-1929

COMPANY INFO
ที่อยู่: ร้าน KLAND ชั้น 3 ศูนย์การค้า Siam square one กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์: 088-874-7088
Line ID: @klandth